Devlet Destekleri

2023 Büyükbaş Hayvancılık Destekleri Nelerdir?

Büyük baş hayvancılık destekleri nasıl alınır? 2023 hayvancılık destekleri nelerdir? 2023 yılında yeni açıklanan hayvancılık destek paketleri

Büyükbaş hayvancılığa yönelik devlet destekleri her yıl Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirli şartlar altında verilmektedir. Süt ve besi hayvancılığına yönelik verilen büyükbaş hayvancılık destekleri için ödemeler, hayvan alımı yanında beslenme ve nihai ürün için de yapılır.

Her yıl yayınlanan yönetmeliklerle duyurulan büyükbaş hayvancılığa yönelik verilen devlet destekleri, 2023 yılı için de belli oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı yanında TKDK ve KOSGEB aracılığı ile üreticiler, şartlarını yerine getirdikleri hayvancılık desteklemelerinden yararlanabilecekler. 2023 yılı programında hibe, faizsiz ve düşük faizli kredi seçenekleri ile üreticilerin desteklenmesi amaçlanıyor.

2023 BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK HİBE DESTEKLERİ

Büyükbaş hayvancılık için hibeler yatırım ve birim fiyat üzerinden olmak üzere iki farklı pakette sunulur. Her hibe destek paketinin şartlarını yerine getiren üreticiler, seçmiş oldukları paket kapsamında sunulan hibeden yararlanarak hayvancılık faaliyetlerini geliştirebilirler. Hibe desteği ayrıntıları ve son başvuru tarihi hakkında merak ettiğiniz her şey, aşağıda sizler için alt başlıklar halinde derlendi.

Büyükbaş Hayvancılık Yatırım Hibe Desteği

Büyükbaş hayvancılık yatırımına hibe desteği ile yapılan harcamaların %50’si karşılanabilmektedir. Başvuru için istenen şartları yerine getiren adaylar 2023 yılına kadar yatırım hibe desteğine başvurabilirler. Destekten yararlanmak için yapılan masrafların en az yarısının karşılanması gerekir.

Örneğin 100 bin TL tutarında yapılacak olan yatırım için girişimci, en az 50 bin TL tutarında maliyeti kendisi karşılamalıdır. Kalan tutar devlet tarafından karşılanır. Destek ile ilgili işlemler Ziraat Bankası üzerinden yapılır. Banka, işlemler için %0,2 oranında komisyon alır. Yatırım hibe desteğinden şu harcamalar için yararlanılabilir:

 • En az 10, en fazla 50 baş anaç hayvan kapasiteli sıfırdan ahır yapımı veya tadilatı (Büyükbaş hayvancılık için)
 • Damızlık boğa alımı
 • Büyükbaş hayvancılık için gerekli makinelerin alımı

Birim Fiyat Üzerinden Buzağı Hibe Desteği

Birim fiyattan buzağı hibesi hayvan başına ödenir. Ödemeler buzağı başına 350 TL’dir. Soy kütüğü kayıtlı buzağılar için 500 TL ödeme alınabilirken, döl kontrollüler için buzağı başına 50 TL ilave hibe ödemesi gerçekleştirilmektedir. Başvurular Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği gibi kayıtlı olunan birlikler üzerinden yapılır. Herhangi bir birliğe üye olmayan büyükbaş hayvan yetiştiricileri ise İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurabilirler. Birim fiyat üzerinden buzağı hibe desteği başvurusu için istenen şartlar şu şekildedir:

 • En az 18 yaşında olmak
 • C. vatandaşı olmak
 • Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kaydına sahip olmak
 • Devlet tarafından verilen farklı bir destekten yararlanmamış olmak
 • Hayvanların Türkvet sistemine kaydını yaptırmış olmak

2023 KOSGEB BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK DESTEKLERİ

KOSGEB’in hayvancılık destekleri ilk kez yapılan girişimlere ve halihazırda sektörde yer alan kobilere yönelik verilmektedir. Tesis ve işletmeler için destekleme yapan KOSGEB, canlı hayvan alımına yönelik paketler ile nakdi destek sağlamaktadır. Büyükbaş hayvancılığa yönelik verilen KOSGEB destekleri “Geleneksel Girişimci Desteği” ve “İleri Girişimci Desteği” adı ile verilir. İlgili destek paketlerinin özellikleri ve üst sınırları aşağıda paylaşılmıştır.

KOSGEB Geleneksel Girişimci Desteği

KOSGEB’te geleneksel girişimci desteği 60 bin TL’ye kadar verilir. Her yıl desteklenen sektörleri ifade etmek için yayınlanan NACE kodları takip edilerek başvurulabilecek destek, belirli kriterlere göre farklı tutarlarda verilir. Hibenin ödemesi iki yılda tamamlanır. Hibenin ödeneceği kalemler ve karşılık gelen tutarları şu şekildedir:

 • İşletme Kuruluş Desteği: 5 bin TL (Sermaye şirketleri için 10 bin TL)
 • Prim Gün Sayısı Desteği: 189 – 539 gün arası 5 bin TL / 540 – 1079 gün arası 10 bin TL / 1080 gün ve üzeri 20 bin TL
 • Engelli, Genç veya Gazi – Şehit Yakını Desteği: 5 bin TL
 • İkinci Yıl Destekleri: Prim gününe göre 5 bin TL ila 20 bin TL arası

KOSGEB İleri Girişimci Desteği

KOSGEB’te geleneksel girişimci desteği 370 bin TL’ye kadar verilir. NACE kodlarını takiben verilen bu hibede, yapılan harcamaların %75’ine kadar hibe yapılmaktadır. Büyükbaş hayvancılık destekleri kapsamında kullanılabilen ileri girişimcilik desteğinde KOSGEB, geleneksel girişimcileri destek paketinde olduğu gibi işletmenin ilk yılında prim gün sayısına göre ödeme yapabilmektedir. İşletme ikinci yılında ise performans desteğinden yararlanabilir. Performans desteği için talep edilen prim gün sayıları ve karşılık gelen tutarlar aşağıdaki gibidir:

 • 360 – 1079 gün prim arası 5 bin TL
 • 1080 – 1439 gün arası 15 bin TL
 • 1140 gün ve üzeri 20 bin TL

KOSGEB Büyükbaş Hayvancılık Desteği Başvurusu Nasıl Yapılır?

KOSGEB’e büyükbaş hayvancılık için destek başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilir. Başvuru ardından ücretsiz olarak internet üzerinden yayınlanan eğitime katılmak gereklidir. Eğitimin tamamlanması ile birlikte girişimciler KOSGEB kaydı için başvuruları kosgeb.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirebilirler. KOSGEB kaydının tamamlanması ile birlikte destek başvuruları iletilirken, başvurular için verilen gün içerisinde hazırlanan iş planı ve proje KOSGEB’e teslim edilmelidir.

KOSGEB Büyükbaş Hayvancılık Desteği Başvuru Şartları Nelerdir?

KOSGEB’e büyükbaş hayvancılık desteği başvurusu yapacaklardan istenen şartlar şunlardır:

 • Tesis, işletme, ticarethaneler ve canlı hayvan alımı için destek başvurusu yapmak
 • En az 18 yaşını doldurmuş olmak
 • T.C. vatandaşı olmak
 • KOSGEB kaydı bulunmak

2023 IPARD BÜYÜKBAŞ HAVYANCILIK DESTEKLERİ

Büyükbaş hayvancılığa IPARD destekleri Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) eli ile yapılır. 4 Mayıs 2017tarih ve 5648 sayılı Kanunla kurulan TKDK, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlıdır. Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkeleri desteklemek adına kurulan IPARD destekleri, TKDK tarafından yapılan çağrı dönemlerinde tarım ve hayvancılık alanında seçilen projelere nakdi destek sağlar. IPARD tarafından büyükbaş hayvancılık projelerine yönelik verilen destekler şunlardır:

 • Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
 • Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

Kosgeb Bingöl  Kosgeb Artvin  Kosgeb Kırıkkale Kosgeb Osmaniye

IPARD Büyükbaş Hayvancılık Desteği Başvurusu Nasıl Yapılır?

IPARD’a büyükbaş hayvancılık desteği başvuruları çağrı dönemleri içerisinde, başvurulacak olan proje kapsamında istenen yöntemle yapılır. Adım adım IPARD başvuru adımları şu şekildedir:

 • Yapılacak tesis yatırımlarının inşaat maliyetleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan özel poz numaraları kullanılarak ayrıntılı olarak hesaplanarak dokümana dönüştürülür.
 • Makine – ekipman alımı için TKDK tarafından belirlenen teknik proje hazırlanır.
 • İnşaat ve makine – ekipman harcamaları için teklifler alınır.
 • İş planı hazırlanır.
 • Başvuru paketinde belirtilen belgeler temin edilir
 • Taahhütname ve başvuru formu doldurulur.
 • Tekliflere dair teknik şartnameler ve keşif özetleri hazırlanır.
 • PC ortamında doldurulan tüm evrakların çıktısı alınarak dosyalanır.
 • 2 kopya olacak şekilde evraklar tamamlanır ve TKDK İl Koordinatörlüğü’ne teslim edilir.

2023 ZİRAAT BANKASI BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK KREDİSİ

Ziraat Bankası’nda büyükbaş hayvancılık kredileri 7 yıllık vade ile verilir. İlk 2 yılı geri ödemesi olan hayvancılık kredisinde son 5 yıl ödemeler, belirlenen ödeme takvimine uygun şekilde yapılmalıdır. Banka yapılacak harcamaların %75’ine kadar kredi verir. Yatırım ve işletme adı altında iki pakette sunulan hayvancılık kredileri tek başına ya da büyükbaş hayvancılık destekleri ile birlikte kullanılabilir. Kredi başvuru şartları şu şekildedir:

 • ÇKS belgesine sahip olmak
 • Başvuru tarihi itibari ile SGK ve vergi borcu bulunmamak
 • Kredi başvurusuna onay verilecek kredi skoruna sahip olmak
 • Gerekli hallerde ipotek veya kefil şartlarını yerine getirebilmek
 • Geçmiş yıllarda Ziraat Bankası’ndan büyükbaş hayvancılık kredisi kullanmamış olmak
 • Yapılacak yatırımın en az %25’i tutarında sermayeye sahip olmak

2023 Ziraat Bankası Hayvancılık Kredisi Faiz Oranları Nedir?

Ziraat Bankası’nda hayvancılık kredisi faizleri yıllık %5’tir. Besicilik, damızlık yetiştiriciliği ve süt hayvancılığı alanında büyükbaş hayvan kredisi kullanılabilecek olan bankada, başvurular şubeye şahsen yapılır. Kullanım amacına göre kredi üst limitleri bankada değişmektedir. 25 milyon TL’ye kadar verilebilen Ziraat Bankası hayvancılık kredilerine ait üst limitler şöyledir:

 • Süt ve Kombine Sığır Yetiştiriciliği: 25 milyon TL’ye kadar verilir.
 • Damızlık Düve Yetiştiriciliği: 10 milyon TL’ye kadar verilir.
 • Büyükbaş Hayvan Besiciliği: 10 milyon TL’ye kadar verilir.

Ziraat Bankası Tarımsal Kredi Faiz Oranları 2023

Ziraat Bankası Büyükbaş Hayvancılık Kredisi Geri Ödemesi Nasıl Yapılır?

Ziraat Bankası’nda hayvancılık kredisi geri ödemeleri ikinci yılın bitişi ile başlar. 7 yıllık sürecin ilk 2 yılında ödeme yapmayan kredi kullanıcılarından, geriye kalan 5 yıllık vadenin ilk 18 ayında faiz alınmaz. 18 aylık dönem sonrasında banka tarafından belirlenen faiz alınarak kredi geri ödemesi gerçekleştirilir. Ödeme planları aylık belirlenebildiği gibi 3, 6 ve 12 aylık olarak hazırlanabilir. Ödeme planları başvuru sahibinin talebine göre şekillendirilir.

Ziraat Bankası Büyükbaş Hayvancılık Kredisi Başvuru Evrakları Nelerdir?

Ziraat Bankası’ndan istenen hayvancılık kredi evraklar şunlardır:

 • Kimlik belgesi
 • ÇKS belgesi
 • Tarlaya ait tapu ya da kira kontratları
 • Gelir belgesi
 • Gerekli hallerde kefile ait banka tarafından istenen ek belgeler

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu