Sosyal Hizmet Yardımları

Fakirlere Yardım Yapan Devlet Kurumları 2022-2023 (Güncel Liste)

Devlet Yardımı Nasıl Alınır? Fakirlere Yapılan Devlet Yardımı Nelerdir? Güncel Devlet Destekleri

Yoksullara yardım eden kurumlar tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisinin yol açtığı ekonomik dalgalanmalarla birlikte önem kazandı. 2022 yılında fakirlere yardım yapan devlet kurumları ile birlikte özel kuruluşlar da elini taşın altına koydu. Maddi durumu olmayan vatandaşlara bu yıl maddi yardımlarla birlikte erzak, eğitim ve yakacak konularında yardım eli kamu ve özel kuruluşlarınca uzatılıyor.

2023 FAKİRLERE YARDIM YAPAN KURULUŞLAR HANGİLERİDİR?

Yoksulların yardım talep edebileceği kuruluşlar şunlardır:

 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
 • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
 • Sosyal Hizmetler İl/İlçe Müdürlükleri
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü
 • Belediyeler
 • İnsani Yardım (İHH) Vakfı
 • Türkiye Sokak Çocukları Vakfı
 • Kızılay
 • İş İnsanları

2023 Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Yardımları Nelerdir?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı destekleri farklı isimler halinde gerekli şartları sağlayan ihtiyaç sahiplerine verilir. Düzenli olarak yapılan yardımlar yanında Bakanlık, dönemsel olarak açıklanan yardım paketlerinde üzerine düşen sorumluluğu üstlenmektedir. Bakanlık tarafından yapılan yardımlar maddi olup, aşağıda düzenli olarak ihtiyaç sahiplerine yapılan iki maddi destek hakkında ayrıntılı bilgi sunulmaktadır.

Evde Bakım Maaşı: Engelli bakım aylığı olarak da bilinen evde bakım parası, hak sahiplerine aylık olarak yapılan bir maddi yardım türüdür. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli yakınının bakımını üstlenenlere verilen bakıcı maaşında engelli bireyin ağır engelli olduğunu gösterir sağlık raporuna sahip olması ve hane içi gelirin, asgari ücretin 3’te 2’sinden az olması şartı aranır. 2022 yılı bakıma muhtaç aylığı 1.657 TL olarak ödenmektedir. Ödemeler ise her ayın tamamlanan ilk haftasını takip eden günlerde il il gerçekleştirilir.

Sosyal Ekonomik Destek (SED) Yardımı: Maddi durumu kötü olan ailelere yönelik verilen SED yardımı, aylık olarak ödenmektedir. Yılda en fazla iki kez ya da her ay olacak şekilde yapılan sosyal ekonomik destek yardımları her ayın ilk 10 gününde hak sahiplerinin banka hesaplarına ödenmektedir. Çocukların bakımına yönelik fakir ailelere yapılan yardım için belirlenen ödeme tutarı, eğitim düzeyine göre belirlenir. Okul öncesi çağdaki çocuklar için 787 TL olarak ödenen yardım ilköğretim çağındaki çocuklar için 1.181 TL, ortaöğretim çağındaki çocuk için 1.259 TL ve yükseköğretime devam eden çocuklar için 1.417 TL olacak şekilde yapılır.

2023 Denizbank Taşıt Kredisi Faiz Oranları

2023 Vakıflar Genel Müdürlüğü Tarafından Verilen Yardımları Nelerdir?

Vakıflar Genel Müdürlüğünce yapılan yardımlar farklı kalemlerde çeşitlendirilerek ihtiyaç sahipleri ile buluşturulur. Müdürlük sadece maddi değil, yemek yardımını da maddi durumu kötü olanlarla buluşturmaktadır. 2023 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen sosyal yardımlar şu şekildedir:

 • Muhtaç aylığı
 • Burs
 • Yurtiçi ve yurtdışı gıda yardımı
 • Aşevi hizmeti

2023 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Destekleri Nelerdir?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yardımları herhangi bir sosyal güvenceye sahip olmayanlara yönelik verilir. Kurulduğu 1986 yılından bu yana fakir ve muhtaç ailelere olan desteklerini sürdüren vakıf, 2022 yılında da üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmektedir. İhtiyaç sahiplerine maddi yardımda bulunan vakfa yapılacak başvurular ise il/ilçe kaymakamlıkları üzerinden yapılır.

2023 Türkiye Sokak Çocukları Vakfı Yardımları Nelerdir?

Türkiye Sokak Çocukları Vakfı destekleri maddi olarak verilir. Sokakta kalmış çocukları hayata kazandırmak misyonu ile hareket eden kuruluş, sokak çocukları yanında onların ailelerine de maddi olarak yardımda bulunmaktadır. Vakıf yönettiği destek sürecini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile dirsek temasında bulunarak yönetir.

2023 İnsani Yardım Vakfı Yardımları Nelerdir?

İHH yardımları devlet tarafından belirlenen muhtaç ailelere yapılmaktadır. Vakıf kimliği ile fakirlere yardım yapan devlet kurumları arasında yer almayan İHH Vakfı, farklı ihtiyaçlara yönelik yaptığı desteklere ek olarak öğrencilere verdiği burslar ile maddi yardımlarda da bulunmaktadır. İHH Vakfınca yapılan yardımlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Öğrenci bursu
 • Kumanya paketi
 • Hijyen paketi
 • Yakacak yardımı
 • Barınma yardımı

2023 Sosyal Hizmetler Müdürlükleri Hangi Yardımları Verir?

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılan yardımlar aylık düzenli maddi destek şeklinde yapılır. Valilikler bünyesinde kurulan Sosyal Hizmetler, çocuk yardımı olarak bilinen aylık maddi yardımı yapan kuruluştur. Başvuru öncesinde nüfus müdürlükleri ya da muhtarlıklardan muhtaç olunduğunu gösterir belgesini alan herkes, sosyal hizmetler tarafından verilen yardımlara şahsi olarak başvuruda bulunabilir.

2023 Belediyelerin Yaptığı Yardımları Nelerdir?

Belediyelerce yapılan yardımlar nakdi ve gayri nakdi olarak verilir. Bağlı bulunulan il ve ilçe belediyeleri üzerinden yapılan başvurularda, başvuru süreci belediye tarafından takip edilir. Muhtaç ailelerle birlikte maddi durumu elverişli olmayan öğrencilere yönelik burs hizmeti de sunan belediyeler şu alanlarda fakir ailelere destek olur:

 • Burs hizmeti
 • Erzak paketi
 • Yakacak yardımı
 • Giyinme yardımı

2023 Kızılay Tarafından Yapılan Yardımları Nelerdir?

Kızılay’ın yaptığı yardımlar sadece Türkiye’deki değil, dünyanın farklı ülkelerinde pek çok ihtiyaç sahibi ile buluşturulur. Hayırseverlerce yapılan bağışları dünyanın dört bir yanındaki yoksullar ile buluşturan Kızılay, nakdi yardım yanında erzak ve giyecek yardımlarında bulunmaktadır.

MADDİ YARDIM YAPAN (PARA YARDIMI) DERNEK LİSTESİ 2023

Maddi yardımda bulunan dernekler şu şekildedir:

 • Beşir Derneği
 • Kardeşeli Derneği
 • Umuda Koşanlar Derneği
 • Hayrat Yardım
 • Umurkervanı Derneği
 • Valide İnsani Yardım Derneği

Doğum Yapan Anneye Devlet Yardımı 2023

PARA YARDIMI YAPAN ŞİRKETLER LİSTESİ 2023

Yoksullara para yardımı yapan şirketler şunlardır:

 • Abdi İbrahim İlaç
 • Enka İnşaat
 • LCW
 • Sabancı Holding
 • Kaptan Şirketler Grubu
 • Aksoy Holding
 • Dedeman Holding
 • Gama Holding
 • Anadolu Endüstri Holding
 • Saray Halı
 • Yıldızlar Yatırım
 • Borusan Holding
 • İçdaş Demir Çelik
 • Zorlu Holding

YOKSULLARA PARA YARDIMI YAPAN ÜNLÜLER KİMLERDİR?

Fakir ailelere yardım yapan ünlüler üstlendikleri sosyal sorumluluk projeleri ya da tamamen yapıları gereği nakdi destek sağlamaktadırlar. Para yardımı yapan ünlü isimler şunlardır:

 • Haluk Levent
 • Müge Anlı
 • Bülent Ersoy
 • Esra Erol
 • Seda Sayan
 • Serap Akkaya

MADDİ YARDIM YAPAN HAYIRSEVER İŞ ADAMLARI KİMLERDİR?

Maddi yardımda bulunan iş insanları şu şekildedir:

 • Ahmet Nazif Zorlu
 • Firuzhan Kanatlı
 • Sinan Tara
 • Zeki Yurtbay
 • Hacı Boydak
 • Sadettin Saran
 • Murat Dedeman
 • Şenol Şenkaya
 • İbrahim Erdemoğlu
 • Hüsnü M. Özyeğin
 • Tuncay Özilhan
 • Hayrettin Çaycı
 • Fevzi Keskinoğlu
 • Berat Ösen
 • Muzaffer Çilek
 • Erdem Çenesiz

Ziraat Bankası Hayvan Kredilerinde İndirimli İller Bölgeler

MADDİ YARDIM BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Maddi yardımlara başvurular bireysel olarak iletilir. Maddi durumu elverişli olmayan herkes, kamu ve özel kuruluşlar tarafından verilen nakdi ve gayri nakdi desteklere başvuruda bulunabilirler. Yapılan yardımlarda aranan şartlar kuruluş özelinde değişkenlik gösterir. Kuruluşlardan herhangi birisi tarafından yapılan yardımlardan yararlanan hak sahipleri, farklı bir kuruluş tarafından yapılan maddi ve maddi olmayan yardımlardan yararlanamaz. Başvuru süreçlerinin ıslak imzalı başvuru dilekçesinin elden edilmesi ile başlatıldığı süreçlerde, her kuruluşça farklı belge talebinde bulunulmaktadır.

Yardım Başvurularında İstenen Belgeler Nelerdir?

Yardım başvurusunda gerekli evraklar kuruluşların taleplerine göre farklı seyreder. Fakirlere yardım yapan devlet kurumları, dernekler ve vakıflarca talep edilen belgeler şu şekildedir:

 • Başvuru dilekçesi
 • Kimlik belgesi fotokopisi
 • Öğrenci belgesi (Eğitim ve burs yardımlarında)
 • Muhtaçlık belgesi
 • Çocuklara ait kimlik fotokopileri
 • Aylık geliri gösterir belgeler
 • Ağır engelli olduğunu gösterir sağlık raporu (Evde bakım maaşı için)
 • Afet raporu
 • Terör zararı tespit tutanağı

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu